Štúdium MBA pre dokonalý management v zdravotníctve

Management a marketing býva v zdravotníctve často zanedbávanou oblasťou, najmä v súkromnej lekárskej praxe v rôznych odborností. Cieľom každého lekára je však kvalitne liečiť. Práve preto predsa medicínu študoval a jeho práca ho napĺňa, pretože v nej vidí zmysel. Na zvládnutie administratívy a riadenia firmy je potrebné ďalšie štúdium. Prečo staviť na štúdium MBA programu Management v zdravotníctve?

Štúdium MBA pre dokonalý management v zdravotníctve
(zdroj: Shutterstock.com)

Na všetkých lekárov je dnes kladená veľká administratívna záťaž. Niekedy je taká nadmerná, že pre samé úradovanie nemajú lekári ani čas poriadne liečiť. Na zabezpečenie hladkého chodu svojej firmy a lekárskej praxe sa treba dobre pripraviť. Štúdium MBA programu Management v zdravotníctve na Cardiff Academy vám uľahčí prácu, naučíte sa riadiť firmu a všetko dobre zorganizovať. Získate tak čas a priestor pre svoj rast, možnosť pracovať podľa svojich vízií a lepšie unesiete zodpovednosť za svojich zamestnancov aj pacientov.

Marketing a management ako základ úspešnej lekárskej praxe

Marketing a management je neoddeliteľnou súčasťou všetkých úspešných firiem a platí to aj v zdravotníctve. Poslaním lekárov je liečiť, ale súčasne musia byť schopní splniť svoje záväzky voči zamestnancom, dodávateľom, zdravotným poisťovniam aj pacientom. A pretože chce každý lekár liečiť čo možno najlepšie, musí si ešte nájsť prostriedky, čas aj priestor na nové prístroje, materiál, vzdelávanie aj riadenie svojej ordinácie. Program štúdia MBA preto ocenia stredný a vyšší manažment, CEO aj majitelia spoločností.

Management v zdravotníctve

Dobre zvládnutý management v zdravotníctve je o zmysluplnom riadení firmy. Ide o plánovanie, organizovanie a kontrolu všetkých činností. Je potrebné sa naučiť spravovať financie, efektívne pracovať so zdravotným poistením a kompletným systémom zdravotnej starostlivosti. Absolvent programu dostane možnosť získať komplexné znalosti medicínskeho práva a hravo zvládne aj post na pracovnej pozícii v najvyššom manažmente zdravotníckych zariadení, kde bude úspešný.

Vytvorte si silnú stabilnú firmu

Medicína, lekárstvo aj farmácia majú obrovský potenciál. Vďaka zvýšeniu kvalifikácie pri štúdiu MBA si budete vedieť vytvoriť silnú stabilnú firmu, ktorá dlhodobo smeruje k cieľu. Úspešnosť sa totiž nemeria len výškou zisku, ale aj dlhodobým zvyšovaním hodnoty a pohodou na pracovisku. Kvalitne riadená organizácia beží ako hodinky. Marketing v zdravotníctve je nástroj, ako zladiť svoje potreby s potrebami pacientov aj svoje vízie s vonkajším svetom a zdrojmi podniku.

Dajte svojej ordinácii dobré meno

Budovanie značky je nutné pre ordináciu aj zdravotnícke zariadenie. Vďaka znalostiam budete preferovaný zamestnávateľ, ktorý sa nestretáva s nedostatkom kvalitných pracovníkov. Získate dôveru klientov, ktorí si ochotne uhradia liečbu mimo rámec výkonov zdravotných poisťovní a nebudú sa spoliehať len na systém zdravotného poistenia. Začlenenie marketingu do lekárskej praxe zaistí kvalitnú klientelu.

Zvýšte efektívnosť svojej práce

Vzťah medzi lekárom a pacientom je kľúčový. Návštevy vašich klientov sa neobmedzia len na akútne riešenie zdravotných problémov, ale budete mať priestor viac sa venovať plánovaným výkonom a nebudete musieť neustále všetkým vysvetľovať a obhajovať ceny za jednotlivé úkony. Osvojíte si etické prístupy as bezproblémovou komunikáciou pôjde všetko ľahko. Vďaka marketingu zistíte, aká je dôležitá cena pre rozhodovanie pacienta či klienta, ako ceny výkonov nastaviť a čoho sa vyvarovať.

Zvládnite administratívu aj riadenie zdravotníckeho zariadenia

Vďaka zvýšeniu kvalifikácie a štúdiu MBA Management zdravotníctva sa naučíte spravovať financie a osvojíte si cenotvorbu, napríklad ako sa kúpa prístrojov a vybavenia premietne do vašich cien. Objavíte rôzne možnosti edukácie pacienta, ktoré v praxi skutočne fungujú. Vzdelanie je dôležité pre vás aj pre klientov. Informovaný pacient lepšie komunikuje a reaguje na akúkoľvek liečbu. Objavíte množstvo možností, ako rozšíriť spektrum výkonov a získať úplne inú klientelu.

Komerčný článok