Ako zimné obdobie zvyšuje náklady na námornú nákladnú dopravu

Zimné obdobie na severnej pologuli je štandardne spojené s celým spektrom špecifík, ktoré výrazne ovplyvňujú podmienky dopravy. Nielen cestná doprava musí riešiť výrazne vyššie riziká spojené s námrazou na cestách či hustým snežením a víchricami. Podobné problémy znepríjemňujú život i železničným a leteckým dopravcom a znamenajú tiež náročnejšiu realizáciu riečnej a námornej lodnej dopravy. Okrem nich sú však so zimným obdobím tradične spojené i náročnejšie požiadavky a vyšší dopyt na nákladnú prepravu.

Ako zimné obdobie zvyšuje náklady na námornú nákladnú dopravu
(zdroj: unsplash.com)

Prečo je v zimnom období námorná preprava drahšia

Dôvodov, prečo si v zime za prepravu tovaru priplatíte, je hneď niekoľko. Zimné počasie znamená vyššie náklady na vykurovanie v jednotlivých typoch vozidiel nákladnej prepravy a môže sa premietnuť i do dlhších dopravných časov, pretože nadväznosť námornej, leteckej a železničnej dopravy s tou cestnou nemusí byť kvôli podmienkam na cestách stopercentne plynulá. Z tohto dôvodu si často prepravné spoločnosti účtujú prirážky, ktoré pokryjú nadmerné náklady. Ďalším veľmi dôležitým dôvodom vyšších nákladov, ktoré nákladná preprava musí v zimnom období vynakladať, je rozdielny dopyt zvyšujúci sa pred vianočnými sviatkami a v súvislosti s meniacim sa charakterom prepravovaného tovaru (napríklad vianočných stromčekov).

Ako riešiť navýšené náklady prepravných spoločností

Optimalizácia nákladov na dopravu v zimnom období je štandardne realizovaná prostredníctvom služieb špedičných spoločností. Špedícia rieši obvykle dopravu tovaru na väčšie vzdialenosti a na medzištátnej/medzinárodnej úrovni, a to vrátane doplnkových služieb v podobe legislatívnej podpory a riešenia náročnejšej logistiky. Výhodou využívania špedičných služieb je možnosť zaistiť prepravu koordinovane pre viacero zákazníkov, vďaka čomu sa lepšie využíva kapacita jednotlivých typov vozidiel a je možné lepšie predchádzať hrozbám a rizikám vyplývajúcom zo zložitejších logistických schém.

Výhody využitia špedičných služieb v zimnom období

Ak viete, že vás v zimnom období čaká zasielanie tovaru na väčšiu vzdialenosť a určite budete využívať námornú dopravu, je využitie služieb, ktoré ponúka špedičná spoločnosť, prakticky nevyhnuté. Ak si prepravu zjednáva jednotlivá osoba či podnikateľský subjekt, musí riešiť celé spektrum aspektov vrátane rôznych poplatkov a prirážok. Neskúsený obchodníci naviac nemajú prehľad o tom, ako zimné obdobie na ceny prepravy na úrovni jednotlivých typov vplýva. Zatiaľ čo u námornej prepravy bývajú napríklad náklady vždy vyššie kvôli nákladom prevádzky a konkurencii, u cestnej dopravy sa môže stať, že práve v predvianočnom období sa vďaka prípravám spoločností na vysoký nápor cena zníži a po Vianociach zostáva veľmi nízka v nadväznosti na obmedzenia dopytu. Práve znalosti mentality a zákonitostí prepravného trhu, ale i pomerov v zahraničí a aktuálnych zmien (napríklad náhle zmeny počasia) výrazne zvýhodňujú subjekty využívajúce služby špedičných spoločností, pretože sú schopné dosiahnuť na nižšie ceny prepravy, a to i pri započítaní celkových nákladov vynaložených na tieto služby. Špedičné spoločnosti sú naviac schopné zákazky spájať a tým optimalizovať náklady jednej zásielky na kompletne využitú prepravnú plochu vozidla.

Komerčný článok