Hydranty – chránia nás a náš majetok

Sú zďaleka viditeľné a sú jedným zo zariadení, ktoré pomáhajú hasičom v boji proti plameňom. Áno, aj takto by sa veľmi stručne dali charakterizovať hydranty. Ich dôležitosti však často nevenujeme dostatočnú pozornosť. Čo hydranty sú a s akými typmi sa najčastejšie stretávame?

Hydranty – chránia nás a náš majetok
(zdroj: komerčný článok)

Načo sú nám hydranty?

Hydrant by sme mohli zadefinovať ako výtokovú armatúru s ventilom na ovládanie a s prírubou, ktorá umožňuje pripojenie hasičskej hadice v prípade vzniku požiaru. Ich zriaďovateľmi sú obce a mestá, no ich presnú evidenciu majú najmä hasiči, ktorí ich v prípade potreby využívajú. Realizácia osadenia hydrantov podlieha veľmi prísnym požiadavkám a postaviť hydrant nie je dovolené kdekoľvek. Umiestňujú sa na miestach, ktoré nie sú rizikové z hľadiska vzniku požiaru, avšak v blízkosti stavieb a v definovaných vzdialenostiach od seba. Základným pravidlom je, aby každá oblasť mala dostatočný počet funkčných hydrantov, pričom stanovené vzdialenosti sa určujú skutočnou trasou vedených hasičských hadíc či jazdnými trasami hasičskej techniky. Asi nie je potrebné zdôrazňovať fakt, že ich stopercentná funkčnosť je často tým jediným, čo stojí medzi hasičom a ničivými plameňmi ohňa.

Druhy hydrantov, ich označenie a spôsoby montáže

Aj laik vie, že nie všetky hydranty vyzerajú rovnako. Jednotlivé typy sa umiestňujú na rôzne miesta a do rôznych priestorov a rozdielny je aj spôsob ich osadenia. Základné delenie rozoznáva nadzemné a podzemné  hydranty. Už z názvu je zrejmé, že nadzemné hydranty sa umiestňujú nad úrovňou terénu. Majú tvar potrubia, ktorý je zvyčajne kvôli viditeľnosti namaľovaný jasnou červenou farbou. Za zmienku stojí, že môžu byť zavodnené alebo nezavodnené. 

Podzemné hydranty sa montujú všade tam, kde nie je možné z technických alebo iných dôvodov umiestniť nadzemný hydrant. Umiestnené sú v ochrannej šachte, ktorá je uzavretá poklopom. Aj tu je nutné viditeľné označenie zariadenia tabuľkou umiestnenou na zvislej žrdi. Podzemné hydranty nie je možné umiestňovať na pozemné komunikácie určené na státie či parkovanie vozidiel. 

V bytových domoch či komerčných budovách sa však najčastejšie stretávame s nástennými hydrantmi umiestnenými v červených skrinkách na stenách, schodiskách či iných dostupných miestach spolu s hadicami. Práve tento typ hydrantu slúži k rýchlemu zásahu ešte pred príchodom hasičov. Ostatné typy hydrantov sú určené výlučne k zásahu hasičov pri požiari.

Veľkou výhodou všetkých typov hydrantov je ich nízka hmotnosť, jednoduchá inštalácia a následne aj jednoduchá manipulácia v prípade požiaru. Materiály, z ktorých sú vyrobené, prešli dôsledným testovaním a certifikáciou tak, ako to určuje smernica EÚ. Vďaka pripravenosti hasičov, kvalitným hydrantovým zariadeniam a širokej sieti odberných miest pre hasenie požiarov sa tak môžeme cítiť aj my oveľa bezpečnejšie a istejšie.  

Komerčný článok