Asus MeMO Pad – lacný 7-palcový tablet

Spoločnosť Asus uviedla na trh štýlový a lacný 7-palcový tablet – Asus MeMO Pad. Jeho názov sa správne vyslovuje ako „mee­mo“. Od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na pre Slo­ven­sko je len 169 eur s DPH. Táto cena je v porovnaní s inými tabletmi vskutku zaujímavá. Samotný ná­zov tejto novinky „Me­MO“, zna­me­ná „My Mo­bi­le. My Mo­ment“ a od­zr­kad­ľu­je po­zí­ciu ASUS Me­MO Pad.

asus memo pad

Na prácu aj na zábavu

Tablet má 10-bo­do­vý viac­do­ty­ko­vý dis­ple­j s roz­lí­še­ním 1024 x 600 pixelov. Vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.1 Jel­ly Bean a 1GHz pro­ce­sor VIA WM8950 s gra­fic­kým či­pom Ma­li-400. Jeho rozmery sú 196,2 x 119,2 x 11,2 mm a tak je ho možné pohodlne držať v jednej ruke. Jeho rozmery jasne ukazujú, že je ur­če­ný pre ľu­dí v po­hy­be. Zariadenie je vybavené 16GB internou pamäťou, ktorú je možné rozšíriť až 32GB microSD kartou. Okrem toho Asus k tabletu dáva doživotne 5GB Web­Sto­ra­ge úložného priestoru. K dispozícii sú aj aplikácie pre zvýšenie vašej produktivity ako Su­per­No­te Li­te, Bud­dy­Buzz, ASUS Stu­dio a Web­Sto­ra­ge Of­fi­ce. Jeho vybavenie je dostatočné na prácu ale aj na zábavu, to z neho robí ideálne spoločníka.

Tab­let je k dis­po­zí­cii v troch fa­reb­ných verziách – cuk­ro­vo bie­la, ti­tá­no­vo si­vá a če­reš­ňo­vo ru­žo­vá – s ele­gan­tným, neš­myk­ľa­vým, di­aman­to­vo vzo­ro­va­ným povr­chom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *