Ako správne na audit spoločnosti

Audit spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou vedenia stredných a väčších spoločností. Od určitej veľkosti firmy je táto povinná viesť audit svojho účtovníctva. Nie je to ale iba zákonná povinnosť. Audit má pozitívny prínos pre chod spoločnosti, a preto ho často krát zavádzajú aj tie firmy ktoré by ho podľa zákona vykonávať nemuseli. A čo je hlavnou podstatou auditu? Aký je výstup?

Ako správne na audit spoločnosti

V princípe sa audítor vyjadruje k tomu či účtovná závierka zodpovedá realite, či teda takáto závierka je správna. Existujú viaceré formy auditov. Externý audit vykonáva audítorská firma. Interný audit ako už vyplýva z názvu je vykonávaný internými pracovníkmi spoločnosti a takisto má svoj význam pri vedení spoločnosti. Vždy by malo ale platiť že audítor je k posudzovanému subjektu nezávislý. Tu treba dať pozor hlavne pri vedení interného auditu aby bola táto podmienka dodržaná v čo najväčšej miere. Audítor teda kontroluje a posudzuje či sú výkazy vedené v účtovníctve zhodné so skutočným stavom. Vykonanie takéhoto auditu a spracovanie jeho výstupov môže byť psychicky veľmi náročné. Pre načerpanie nových síl pre budúcu prácu je vhodné zrelaxovať.

Na toto je ideálny wellness pobyt. Ten by mal trvať optimálne aspoň týždeň. Keďže času je v dnešnej rýchlej dobe vždy nedostatok tak by sme aspoň čiastočne mali načerpať novú energiu cez víkend. Víkendové pobyty vo Vysokých Tatrách sú desaťročia vyhľadávané medzi Slovákmi ale aj medzi zahraničnou klientelou. Stačí raz vyskúšať ich blahodarný prínos pre telo aj psychiku a budete sa k nim pravidelne vracať.

Text a foto: PR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *