5 tipov, ktoré robia manažérov úspešnými. Vyskúšajte štúdium MBA

V každej spoločnosti platí určitá hierarchia, ktorá udržuje všetky procesy tak, aby bežali hladko a bez problémov. Veľkú zásluhu na tom majú najmä manažéri. Ich práca je pre firmu nesmierne dôležitá. Na dobrej organizácii totiž závisia výsledky.

5 tipov, ktoré robia manažérov úspešnými. Vyskúšajte štúdium MBA
(zdroj: Shutterstock.com)

Vynikajúci manažér sa vyznačuje komunikatívnosťou, flexibilitou a otvorenosťou k svojmu tímu. Každý tím potrebuje správne vedenie, preto by mal manažér vykazovať určité schopnosti. Mal by ísť tímu príkladom a byť po ruke pri riešení krízovej situácie. Pozrite sa na to, ako prácu manažéra úspešne zvládnuť s kľudom a gráciou.

1. Motivujte svoj tím aj kolegov

Rešpektujte hodnoty ľudí v tíme a povzbudzujte ich, odrazí sa to na ich úsilí. Ponúkajte im výhody, ktoré ocenia. Vyznávačom zdravého životného štýlu doprajte čas a benefity na posilnenie ich snahy. U rodičov malých detí rešpektujte čas potrebný na správny chod domácnosti a doprajte im flexibilitu. Projektový manažér, ktorý preukáže svoju solidaritu, má tím plný kolegov, ktorí sa mu za ústretovosť odvďačia dobrou prácou. Buďte vždy komunikatívni a riešte okamžite všetky prípadné nezhody.

2. Ponúkajte spätnú väzbu

Svojich kolegov chváľte, dajte im najavo, za čo si ich v práci vážite a ceníte a vždy im dajte spätnú väzbu. Neformálny rozhovor v priestoroch kancelárie nad šálkou dobrej kávy dokáže divy. Pozitívna aj negatívna spätná väzba je základ projektového riadenia. Ťažké témy neodkladajte. Na svoju pozíciu manažéra ste sa postupne vypracovali a získali ste ju právom. Teraz musíte naučiť tých ostatných, ako odvádzať skvelú prácu. Vo svojom snažení určite využite možnosti ďalšieho vzdelávania pre podporu tímu. Jednou z ciest k úspechu môže byť potrebné štúdium MBA na Cardiff Academy.

3. Nastavenie čiastkových cieľov

Určovanie vysokých cieľov rozdelených na menšie čiastkové ciele by sa pre vás malo stať prioritou. Pri plánovaní zostaňte radšej trochu pri zemi, postupujte po krokoch a nenárokujte si nesplniteľné ciele, ktoré by ste s tímom nezvládli splniť. Úspech znamená motiváciu. Stanovené ciele predneste kolegom v tíme jednoducho a jasne. Uistite sa, že každý v tíme vie, čo sa od neho očakáva a rozumie zadanie. Konkrétny cieľ udrží zomknutý tím v pohybe aj koncentrácii a vedie ho k vyššej výkonnosti.

4. Buďte komunikatívni

Dajte tímu najavo, že ste vždy pripravení a ochotní počúvať. Buďte dobrými poslucháčmi a otvorení diskusii, ktorá je základom dobrých vzťahov na pracovisku. Buďte empatickí, pýtajte sa a doprajte všetkým priestor vyjadriť sa. Pri neprítomnosti udržujte otvorený komunikačný kanál, ako je e-mail či telefón, nech môžete problémy riešiť priebežne, efektívne a včas. Neustále sa vzdelávajte, nech lepšie zvládate projekty a uľahčíte si komunikáciu s kolegami. Plnohodnotné profesijné štúdium prebiehajúce online je možné začať kedykoľvek v priebehu roka a prispôsobiť časovým možnostiam.

5. Dobré vzťahy na pracovisku

Nezostávajte pozadu a choďte tímu príkladom. Získajte titul MBA, DBA, BBA alebo LLM. Využite možnosť výberu špecializácie a voliteľných modulov podľa svojich priorít aj časových možností. Stačí si podať prihlášku. So svojimi kolegami nadviažete naozaj dobrý vzťah, keď mu budete mať čo ponúknuť a odovzdať. Prejavte svoju empatiu, záujem a pýtajte sa, ako sa ľuďom v tíme darí. Profesijná a osobná stránka je úzko previazaná s výkonmi. Pri nečakaných životných situáciách podajte pomocnú ruku.

Používajte najnovšie technológie, postupy a nástroje

V rámci dobrých pracovných vzťahov si postrážte pomyselnú hranicu, kedy sa jedná o pomoc alebo už o zneužitie ústretovej ponuky. Ako manažér pre tím potrebujete nástroje na stráženie projektov, termínov a úloh. Každý člen tímu musí vidieť postup celého projektu vpred aj jeho aktuálny stav. Uspieť medzi konkurenciou vyžaduje neustále vzdelávanie. Učte sa od profesionálov lektorského tímu v cardiffacademy.sk.

Komerčný článok