Minulosť vás nezahreje, hľaďte pri výbere zdroja tepla do budúcnosti

Vyberať dnes kotol alebo tepelné čerpadlo zo „zvyku“ či pohľadom do desiatky rokov vzdialenej minulosti je ako riadiť auto pohľadom do spätného zrkadla. Jednotlivé zdroje tepla prešli v uplynulých rokoch dramatickým vývojom. Kým niektorým zvoní umieráčik, často sú alebo budú dokonca zakázané, iné zdá sa sú predurčené k úspechu.

Postupný útlm ťažby uhlia, zákazy užívania kotlov na uhlie či zemný plyn, ambície dosiahnuť karbónové neutrality, snaha minimalizovať náklady spojené s výrobou tepla pre domácnosti, všetky tieto trendy, ktoré už dnes obchádzajú Európu, predurčujú k úspechu obnoviteľné zdroje tepla v podobe tepelných čerpadiel. Každý rok je v Európe inštalované cez 1 milión tepelných čerpadiel, pričom toto číslo postupne rastie, zvýšený záujem o tento zdroj tepla sa potom nevyhýba ani tuzemsku.

Tepelné čerpadlá pritom nie sú žiadnym „nedozrelým experimentom“, Európa má skúsenosť s ich masívnym využívaním už od sedemdesiatych rokov minulého storočia, kedy začala masívne nahradzovať kotly na vykurovací olej. Dnes tepelné čerpadlá nájdete vo veľkom naprieč Európou, od Švédska, cez Veľkú Britániu či Holandsko, Nemecko, až po Španielsko a Taliansko. Napríklad v spomínanom Nemecku sú dnes tepelné čerpadlá najvyužívanejším zdrojom tepla vôbec, kedy z prvého miesta zosadila dlho neohrozený zemný plyn, rovnako tak sú čerpadlá najčastejšie vyskytujúcim sa zdrojom tepla pri novostavbách.

Počet tepelných čerpadiel zapojených do prevádzky v členských krajinách EHPA

Minulosť vás nezahreje, hľaďte pri výbere zdroja tepla do budúcnosti
Minulosť vás nezahreje, hľaďte pri výbere zdroja tepla do budúcnosti

Zdroj www.ehpa.org, dáta za rok 2017, prepočet na 100 obyvateľov

Tuzemský trh sa okrem dynamiky, kedy patrí ku krajinám s nadpriemerne rastúcim počtom zapojenie, líši od „klasických“ trhov s tepelnými čerpadlami aj podielom tepelných čerpadiel vzduch/voda, ktorý značne prevyšuje podiely vykazované napr. Nórskom, Taliansku, Portugalskom či Dánskom. Dôvodov je niekoľko:

• Tuzemské domácnosti preferujú vo zvýšenej miere jednotky, ktoré okrem tepla dokážu dodávať aj teplú vodu.
• V tuzemsku nemajú tepelné čerpadlá históriu ako „doplnkového“ zdroja tepla, tj. ak si ho domácnosti zaobstará, je to veľmi často s úmyslom využívania ako jediného zdroja.
• Z vyššie uvedeným súvisí aj fakt, že tuzemské domácnosti potrebujú od tepelných čerpadiel zvýšený výkon a schopnosť vykúriť väčší počet miestností.

Naša krajina sa tak radí medzi trhy ako Nemecko, Švajčiarsko, Írsko, Holandsko či Belgicko, ktorých domácnosti majú veľmi podobné potreby, aj tu pritom tepelné čerpadlá majú tradíciu od sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vyššie uvedené naznačuje, že každý typ tepelných čerpadiel je vhodný pre iné podmienky, to pritom platí aj v rámci toho istého regiónu. Kým niektorým domácnostiam vyhovujú vlastnosti čerpadiel vzduch / vzduch, iné sa nezaobídu bez čerpadla zem/voda. Práve z výberu nevhodného typu čerpadla pramení veľká časť nespokojných majiteľov. Z tohto dôvodu je vhodné riešiť výber tepelného čerpadla s predajcom, ktorý má v ponuke viac ich typov, napr. vzduch/vzduch, vzduch/voda, zem/voda, predbežný odhad vhodnosti je možné si urobiť aj na internete, napr. v tomto sprievodcovi výberom tepelného čerpadla.

Doba uhlia, dreva či zemného plynu ako zdroja tepla sa nezadržateľne blíži k svojmu koncu. Hľaďte pri zariaďovaní svojej kotolne do budúcnosti.

Komerčný článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *